Bà Nguyễn Thị Bình: Phấn đấu để Quỹ trở thành một “think tank” nhỏ về đối ngoại nhân dân

12/10/2018 15:40

TĐO - Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức nhân dân, chính trị xã hội, hoạt động vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bình: Phấn đấu để Quỹ trở thành một “think tank” nhỏ về đối ngoại nhân dân

Ngày 12/10/2018, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quỹ (2003-2018). Nhân dịp này, báo Thời Đại đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ về quá trình 15 năm hoạt động của Quỹ cũng như những hướng đi, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Na

Xin bà chia sẻ những đánh giá về sự ra đời và quá trình hoạt động của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam? Theo bà, đâu là thành tựu nổi bật nhất trong 15 năm hoạt động của Quỹ?

Ngày 9/4/2003, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam được thành lập sau một thời gian vận động tích cực của những cán bộ làm công tác đối ngoại, cán bộ ngoại giao, những nhà khoa học đã nghỉ hưu mà còn tâm huyết với đất nước.

Quỹ là một tổ chức nhân dân, chính trị xã hội, hoạt động vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững. Quỹ là thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam có chức năng hoạt động đối ngoại nhân dân là lĩnh vực chính và trọng tâm nhất. 

Thứ hai là nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hòa bình và một số vấn đề lớn của phát triển như nông nghiệp, giáo dục... 

Thứ ba  là thông tin, tuyên truyền về hòa bình và phát triển.

Nhìn lại những việc Quỹ đã làm được trong 15 năm qua, Quỹ có thể tự hào về những kết quả đã đạt được. Đó là trong 15 năm, Quỹ đã tổ chức, cũng như tham gia tổ chức và trực tiếp hoạt động của gần 200 đoàn đi công tác ngoài nước, duy trì và tăng cường quan hệ với các bạn bè đối tác truyền thống, thiết lập thêm quan hệ với các đối tác mới vì hòa bình, đoàn kết và phát triển. Quỹ đã tổ chức được hơn 30 hội thảo quốc tế và trong nước về những vấn đề hòa bình, đoàn kết và phát triển (nông nghiệp, giáo dục...), đặc biệt về vấn đề bảo vệ chủ quyền và xây dựng đường lối phát triển độc lập và tự chủ.

Quỹ là đối tác của một số tổ chức quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Hòa bình Thế giới và Ủy ban đoàn kết Á – Phi. Cùng hai tổ chức này, Quỹ có những hoạt động lớn, quan trọng về vấn đề hòa bình và phát triển tại các nước.

Mặt khác, với sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ là một trong những tổ chức nòng cốt trong việc tổ chức các đoàn của Việt Nam tham gia các hoạt động tại các diễn đàn nhân dân quốc tế đa phương như Diễn đàn Xã hội thế giới, Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn nhân dân Á – Âu. Qua các đoàn đi công tác nước ngoài và tiếp xúc với bạn bè quốc tế, Quỹ đã thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền, vận động bạn bè quốc tế hiểu hơn tình hình của Việt Nam và lập trường của ta về những vấn đề quốc tế. Quỹ đã xuất bản nhiều cuốn sách, kỷ yếu liên quan đến hoà bình và phát triển, trong đó có cuốn về Việt Nam và Biển Đông, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, trong đó có 3 đề tài nghiên cứu về Giáo dục (1 đề tài cấp nhà nước và 2 đề tài cấp Bộ).

Thành quả trên có ý nghĩa như thế nào trong công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân, thưa bà?

Những kết quả đạt được kể trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong việc thúc đẩy đối ngoại nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới có nhiều điểm khác biệt với thời kỳ trước đây. Thời gian trước, chúng ta tập trung vận động nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với chúng ta trong công cuộc giải phóng đất nước, thực hiện nhiệm vụ độc lập, thống nhất và hoà bình của dân tộc.

Hiện nay, tình hình có nhiều thay đổi, chúng ta đang ở trong giai đoạn phát triển. Việt Nam cũng có nhiều thay đổi trong chính sách. Vì vậy nội dung và phạm vi của hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ mới cũng rộng hơn và phải phù hợp. Ngoài vấn đề về hoà bình còn vấn đề phát triển và những vấn đề khác về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng...

Với những hoạt động của mình, Quỹ đã góp phần để bạn bè quốc tế, nhất là bạn bè truyền thống hiểu về tình hình thực tế của Việt Nam; hiểu rõ lập trường, quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề hoà bình và phát triển để họ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Bình tiếp ông Ramsey Clark - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ngày 24/8/2012 tại Hà Nội

Từ những thành quả hoạt động trong thời gian qua, Quỹ đã  rút ra được những bài học kinh nghiệm gì, thưa bà?

Quỹ là một tổ chức nhỏ nhưng khối lượng công việc đã làm được trong thời gian qua tương đối lớn. Nhìn lại 15 năm hoạt động, Quỹ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Bài học kinh nghiệm lớn nhất, sâu sắc nhất đó là về lòng nhiệt huyết của các đồng chí tham gia các hoạt động của Quỹ. Công việc này đòi hỏi sự tìm tòi, nghiên cứu vì nhiệm vụ đề ra không phải lúc nào cũng rõ ràng mà bản thân luôn phải suy nghĩ và tổ chức thực hiện. 

Là một tổ chức phi lợi nhuận nên để đạt được những công việc kể trên phải có sự tâm huyết, tự nguyện của các cán bộ tham gia thì mới có thể hoàn thành tốt công việc .

Bài học kinh nghiệm thứ hai là phải biết huy động cộng tác viên trong nước và cả ngoài nước phối hợp trong công việc. Ví dụ trong  công việc nghiên cứu, Quỹ luôn cần phối hợp với đối tác trong và ngoài nước nêu và thiết kế để tài rồi  tổ chức thực hiện sau đó là phổ biên sâu rộng các kết quả nghiên cứu liên quan đến hòa bình và phát triển. 

Qua đó Quỹ thu hút được những kinh nghiệm của bạn bè quốc tế và đồng thời được sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn để tổ chức hội nghị, hội thảo lớn.

Xin bà chia sẻ mục tiêu lớn nhất của Quỹ trong thời gian tới? Bà kỳ vọng như thế nào vào mục tiêu đó? Để đạt được những mục tiêu đó thì Quỹ đề ra những phương hướng, giải pháp gì, thưa bà?

Vấn đề cơ bản vẫn là những nội dung hoạt động đã thực hiện trong 15 năm qua. Thời gian tới, Quỹ vẫn phải luôn bám sát đường lối chính sách của Đảng nói chung, đặc biệt là chính sách đối ngoại. 

Trước hết là vấn đề bảo vệ hoà bình, chủ quyền, độc lập dân tộc; góp phần nâng cao công tác hợp tác quốc tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế để tạo uy tín cho Việt nam và tranh thủ  sự ủng hộ, hợp tác mạnh mẽ hơn của nhiều bạn bè nhiều nước trên thế giới.

Quỹ cần tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tranh thủ các chuyên gia trong nước và nước ngoài để có những nội dung nghiên cứu có chất lượng về những vấn đề nổi cộm đang được xã hội quan tâm như hòa bình an ninh Biển Đông và chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu... cũng như đẩy mạnh công tác  tuyên truyền đối ngoại.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, có những vấn đề quốc tế và trong nước cần tiếp tục nghiên cứu và theo dõi, với khả năng của mình, Quỹ phải tiếp tục cố gắng, góp phần vào việc hoạch định chính sách. Chúng tôi rất mong muốn Quỹ có thể trở thành một “think tank” nhỏ về đối ngoại nhân dân, phản biện tích cực về các vấn đề hoà bình và phát triển.

Để đạt được mục tiêu trên, Quỹ cần nâng cao trình độ của các cán bộ nòng cốt tham gia trong công tác nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tập trung tăng cường những nhân tố mới, có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe và quan trọng nhất là khả năng đóng góp thực tế, củng cố bộ máy nhân sự để có những đóng góp nổi bật hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân của Quỹ.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước, có đối tác rộng hơn và các đối tác hoạt động, đoàn kết chặt chẽ với nhau hơn

Xin bà chia sẻ những hoạt động trọng tâm trong thời gian tới của Quỹ?

Sắp tới, Quỹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây cũng là thời điểm Quỹ kỷ niệm 15 năm thành lập, là dịp để nhìn lại và đánh giá lại hoạt động. Quan trọng hơn là để củng cố, xây dựng và phát triển và để xác định phương hướng để tiếp tục hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích mà Quỹ đã đề ra từ những ngày đầu thành lập.

Bên cạnh đó, trước tình hình quốc tế có nhiều vấn đề đang nổi lên, Quỹ sẽ tổ chức một số hội thảo hoặc toạ đàm. Những hội thảo này để phục vụ cho hoạt động đối ngoại nhân dân có chất lượng hơn, phong phú hơn.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thùy Linh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll