WVI hỗ trợ phát triển gần 8 triệu USD cho tỉnh Quảng Trị

29/10/2018 10:10

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision International/ WVI) đã ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác thực hiện các chương trình/dự án do tổ chức WVI tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022 với tổng ngân sách 7.979.595 USD (khoảng 181 tỉ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại.

WVI hỗ trợ phát triển gần 8 triệu USD cho tỉnh Quảng Trị
WVI tổ chức tập huấn kỹ năng sống và hướng nghiệp cho thanh hiếu niên tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, WVI sẽ tài trợ triển khai Chương trình phát triển vùng tại các huyện Hướng Hóa, Hải Lăng, Đắkrông và Chương trình tài chính vi mô tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh và Hải Lăng.

Chương trình phát triển vùng với ngân sách 5.379.595 USD bao gồm các dự án bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng - y tế và cộng đồng tham gia bảo trợ trẻ em nhằm mục tiêu cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương.

Chương trình tài chính vi mô với ngân sách 2.600.000 USD cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mô. 

Chương trình giúp các cộng đồng phát triển kinh tế thông qua việc đa dạng và mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ; giúp người vay có khả năng kinh tế để nuôi dưỡng con cái, cho con tới trường cũng như chi trả các chi phí y tế cần thiết và quan tâm chăm sóc tới những người khác trong cộng đồng.

A.N (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll