Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ 23.480 EUR Dự án “Dân chấm điểm M-Score” giai đoạn 2 tại Quảng Bình

08/09/2016 11:07

TĐO - Ngày 06/9/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Tổ chức Oxfam Novib tài trợ cho Dự án Dân chấm điểm M-Score giai đoạn 2; kinh phí viện trợ không hoàn lại 23.480 Euro (EUR).

Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ 23.480 EUR Dự án “Dân chấm điểm M-Score” giai đoạn 2 tại Quảng Bình

Theo đó, Tổ chức Oxfam Novib sẽ viện trợ không hoàn lại 23.480 EUR (khoảng 590 triệu VNĐ) để triển khai Dự án “Dân chấm điểm M-Score” giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh. Dự án do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện trong năm 2016 - 2017 nhằm thiết lập cơ chế giúp người dân phản hồi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính tại UBND các huyện, thành phố, thị xã bằng phương thức thẻ đánh giá chất lượng dịch vụ công trên điện thoại.

Cùng với đó, thông qua đánh giá của Nhân dân, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công tại cơ quan hành chính cấp huyện, giảm chi phí người dân chi trả cho dịch vụ hành chính công, đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính đối với Nhân dân, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo công bố kết quả lần thứ nhất  Dự án “Dân chấm điểm M-Score” giai đoạn 1 tại tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn viện trợ có hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Dự án “Dân chấm điểm M-Score” giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 01/2016 đã tiếp nhận khảo sát gần 7.000 người dân thực hiện thủ tục hành chính công tại các bộ phận một cửa; góp phần công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại các trung tâm giao dịch một cửa liên thông cấp huyện giúp người dân, doanh nghiệp hiểu hơn quyền lợi và trách nhiệm, quy trình, thủ tục giao dịch, đồng thời cung cấp nguồn thông tin chân thực giúp chính quyền các cấp đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống tổng đài M-Score 18008006 được đặt tại Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã đi vào hoạt động và tiếp nhận được 70 cuộc gọi từ người dân với mục đích tra cứu hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai… Điều đáng ghi nhận là hầu hết người dân đều tỏ ra hài lòng và ủng hộ đơn vị nghiên cứu, khảo sát, thực hiện Dự án "Dân chấm điểm M-Score."

Theo đánh giá của người dân được khảo sát, từ khi triển khai dự án, dịch vụ hành chính công tại các bộ phận một cửa có nhiều thay đổi tiến bộ. Cụ thể, thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được rút ngắn, số lần đi lại của người dân giảm đi đáng kể, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn tăng. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có cải thiện đáng kể. 

Được biết, tỉnh Quảng Bình là tỉnh thứ 2 sau tỉnh Quảng Trị thực hiện Dự án “Dân chấm điểm M-Score”. Tại các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tính đến tháng 11/2015, Dự án đã tiếp cận khảo sát khoảng 8.440 người. Từ tháng 9 đến 11/2015, Dự án đã phỏng vấn khoảng 1.758 người, đạt tỷ lệ thành công khoảng 97%.

Cao Minh (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll