Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 60.000 USD của Tổ chức The Forest Trust (Thụy Sỹ) tài trợ

26/08/2016 13:52

TĐO - Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản số 2576/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Tổ chức The Forest Trust (Thụy Sỹ) tài trợ, với tổng kinh phí 60.000 USD.

Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 60.000 USD của Tổ chức The Forest Trust (Thụy Sỹ) tài trợ

Theo đó, Tổ chức The Forest Trust viện trợ không hoàn lại 60.000 USD để triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho các Chi nhánh lâm trường thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại, về thực hiện trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp đối với gỗ và sản phẩm từ gỗ tại các Chi nhánh Lâm trường trực thuộc Công ty.

Người dân nhận khoán rừng thông ở xã Sơn Lộc, huyệnBố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Dự án sẽ tiến hành triển khai các hoạt động, bao gồm: Quản lý hành chính lâm sản, sản xuất lâm nghiệp, vấn đề môi trường lâm nghiệp và mục tiêu xã hội trong hoạt động quản lý sản phẩm lâm nghiệp. Thời gian thực hiện trong 3 năm từ năm 2016 – 2019.

Việc tiếp nhận viện trợ này nhằm giúp các đơn vị quản lý rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại thực hiện tốt trách nhiệm giải trình đối với nguồn gốc gỗ hợp pháp, có thể thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn viện trợ có hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cùng với một số quy định liên quan khác.

Huyền Minh – Cao Minh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll