Đổi mới phương thức, đa dạng hóa nguồn viện trợ PCPNN

27/12/2016 10:29

TĐO – Ngày 26/12/2016, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) diễn ra Hội nghị Giao ban và Tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2016 khu vực phía Bắc.

Đổi mới phương thức, đa dạng hóa nguồn viện trợ PCPNN

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức PCPNN, các cơ quan đầu mối về công tác PCPNN tại địa phương, một số cơ quan Bộ. ngành, tổ chức nhân dân Trung ương. Chủ trì Hội nghị là ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban và ông Đôn Tuấn Phong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là Hội nghị thường niên của Ủy ban và Liên hiệp nhằm tổng kết công tác PCPNN, trao đổi về công tác viện trợ PCPNN và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho năm 2016.

Trong năm 2016, hoạt động của các tổ chức PCPNN phù hợp với các định hướng ưu tiên của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh… Bên cạnh các kết quả đạt được, các tổ chức PCPNN tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiểu biết và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

“Năm 2016, với trên 2000 dự án và khoản viện trợ được triển khai thực hiện, giá trị cam kết viện trợ cho Việt Nam ước đạt khoảng 300 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ 2015. Tuy một số các tổ chức PCPNN đang gặp khó khăn trong việc vận động tài chính, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động dẫn dến một số tổ chức phải thu hẹp địa bàn hoạt động, cắt giảm ngân sách hoạt động nhưng nhìn chung phần lớn các tổ chức vẫn cam kết viện trợ cho Việt Nam” – Ông Bùi Thanh Sơn đánh giá về tình hình năm 2016.

Công tác quản lý hoạt động PCPNN tiếp tục được Cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ủy ban duy trì tốt, cơ chế phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan được phát huy hiệu quả. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Ủy ban đã đổi mới phương thức, đa dạng hóa nguồn viện trợ, tích cực giới thiệu, vận động các tổ chức viện trợ cho phát triển kinh tế - an sinh – xã hội, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức PCPNN với một số vấn đề liên quan đến đối ngoại.

Về phương hướng trong năm 2017, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp, Phó chủ nhiệm Ủy Ban - ông Đôn Tuấn Phong cho biết sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCPNN. Trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính. Triển khai tham mưu xây dựng sửa đổi các văn bản pháp quy theo hướng rõ ràng, nhất quán đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, dự báo để làm cơ sở xây dựng Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN cho giai đoạn tiếp theo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, lĩnh vực thông tin, truyền thông sẽ được ưu tiên nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các sở, ngành địa phương về các tổ chức PCPNN và ngược lại để hai bên chủ động trong quá trình tìm hiểu, hợp tác.

Đông Dương

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll