Ngành Y tế Vĩnh Phúc tích cực đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

16/05/2018 17:30

TĐO – Với phương châm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân”, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tinh giản bộ máy. Vì thế, hoạt động của ngành có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Ngành Y tế Vĩnh Phúc tích cực đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế trong toàn ngành. Đến nay, hệ thống Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã được tổ chức lại theo đúng quy định của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Y tế tuyến huyện chỉ còn một đầu mối là Trung tâm Y tế huyện thực hiện 2 chức năng là khám chữa bệnh, phòng bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện đang triển khai đưa nhiệm vụ công tác dân số về Trung tâm Y tế huyện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm y tế hệ dự phòng tuyến tỉnh. Các đơn vị sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, cán bộ, viên chức yên tâm công tác. Đến nay, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã tinh giản được 26 đầu mối, giảm 69 khoa phòng tại các đơn vị sự nghiệp sáp nhập, thực hiện tinh giản được 138 cán bộ viên chức.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc (đứng) phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Việc hợp nhất 6 trung tâm y tế có cùng chức năng quản lý về y tế dự phòng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thu gọn đầu mối cũng như để đáp ứng kịp thời những thay đổi về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, mô hình bệnh tật, cơ chế hoạt động, quản lý, đầu tư, tài chính… và hội nhập quốc tế, giúp người dân được theo dõi sức khỏe bởi một đơn vị thống nhất.

Với tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc hiện nay đã tập trung được nguồn lực để phát triển gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người. Bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, giảm cán bộ hành chính, giảm số lượng bác sỹ trước đây làm quản lý để tập trung cho công tác chuyên môn, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ trong các cơ sở điều trị ở tuyến huyện.

Như vậy, tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc hiện nay đã khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tập trung nguồn lực gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người để phát triển. Cùng với việc đổi mới nâng cao năng lực quản lý y tế, việc tổ chức lại các đơn vị y tế đã từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao tỷ lệ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến, giảm số người bệnh chuyển tuyến trên, giảm tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Kíp bác sỹ can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận thành công kỹ thuật Thăm dò Điện sinh lý tim bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF)

Tích cực hực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc: nhằm thực hiện tốt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, Sở Y tế đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; khảo sát, kiểm tra, đánh giá 24 cơ sở khám chữa bệnh và 38 nhà thuốc nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Từ tháng 5 năm 2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc tiếp tục tiến hành khảo sát, kiểm tra đánh giá thực trạng hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trước khi can thiệp trên địa bàn thành phố Phúc Yên; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức người kê đơn, người bán lẻ thuốc; khảo sát, kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp.

Các bác sỹ khám Răng hàm mặt cho bệnh nhân trên máy chẩn đoán hình ảnh màu hiện đại

Tuy nhiên, hiện tại, việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân do thói quen, nhận thức của người dân thường tự ý mua thuốc về sử dụng, ngại đến cơ sở y tế khám bệnh để được kê đơn thuốc vì sợ tăng chi phí, mất nhiều thời gian, gây nhiều khó khăn cho việc kiểm soát việc bán thuốc kê đơn…

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thiếu nhân lực triển khai thực hiện Đề án, cán bộ thực hiện phải làm kiêm nhiệm, do vậy công tác thanh tra, kiểm tra việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn còn hạn chế; mức xử phạt vi phạm về bán thuốc kê đơn chưa đủ sức răn đe đối với hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn thuốc. Sở Y tế chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Vĩnh Phúc

Theo ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong thời gian tới, ngành Y tế Vĩnh Phúc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4275/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. 

Bác sỹ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tận tâm chăm sóc bệnh nhi

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành và các đơn vị y tế trong toàn ngành. Tham mưu, tổ chức phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế; đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. Tiếp tục thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính để tăng nguồn lực đầu tư cho y tế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động khác nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, góp phần cải thiện chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

Đại Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll