Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
SCI và VUFO hỗ trợ trẻ em huyện Mù Cang Chải sau mưa lũ SCI và VUFO hỗ trợ trẻ em huyện Mù Cang Chải sau mưa lũ Cập nhật 15/08/2017 14:25

Sáng 15/8, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới (SCI) đã trao hỗ trợ khẩn cấp học sinh và trường học bị ảnh hưởng đợt lũ quét tại huyện...

Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới cam kết hỗ trợ trẻ em huyện Mù Cang Chải 1,7 tỷ đồng Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới cam kết hỗ trợ trẻ em huyện Mù Cang Chải 1,7 tỷ đồng Cập nhật 15/08/2017 14:11

TĐO - Sáng 15/8, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới đã trao hỗ trợ khẩn cấp học sinh và trường học bị ảnh hưởng đợt lũ quét tại huyện...

trong tổng số: 1 trang
Module HTML
Scroll