Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa Cập nhật 12/01/2018 11:37

TĐO – Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng...

trong tổng số: 1 trang
Module HTML
Scroll