Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Kiểm soát lạm phát đi đôi với tăng trưởng tín dụng hợp lý trong năm 2018 Kiểm soát lạm phát đi đôi với tăng trưởng tín dụng hợp lý trong năm 2018 Cập nhật 13/06/2018 08:46

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm thực hiện các mục tiêu về kiểm soát lạm phát cơ bản đi đôi với tăng trưởng tín dụng hợp lý, hỗ...

trong tổng số: 1 trang
Module HTML
Scroll