Thu ngân sách tăng gần 14% trong 9 tháng đầu năm

12/10/2017 10:26

TĐO - Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2017, lũy kế thu 9 tháng đầu năm đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách tăng gần 14% trong 9 tháng đầu năm

Cụ thể, thu nội địa tháng 9 ước đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016; riêng thu nội địa trừ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, ước đạt 519,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính có 43/63 địa phương thu đạt trên 72% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, thu ngân sách từ dầu thô đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 214 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 71,4 nghìn tỷ đồng, thu cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa

Về chi NSNN, đại diện Bộ Tài chính cho biết tổng chi NSNN 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, đáng chú ý là chi đầu tư phát triển lũy kế 9 tháng đạt 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán năm, tăng 4,1% cùng kỳ năm 2016. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) nguồn NSNN ước đạt 53,1% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 đạt 56% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đến nay chỉ đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7% dự toán năm.

Chi thường xuyên lũy kế 9 tháng đạt 659,25 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán năm, tăng 7% so cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, cân đối NSNN đến hết tháng 9/2017, bội chi ngân sách Trung ương khoảng 69% dự toán năm, ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao năm 2017. Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công. 

Lý giải về số chi thường xuyên tăng, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ NSNN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp để kiểm soát việc chi tiêu tiết kiệm hơn, hạn chế các khoản hội họp, khánh tiết, hạn chế thay thế thiết bị… Các bộ, ngành đang tăng cường sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.  Phần tăng chi chủ yếu cho cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế .

Minh Anh (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll