Bà Rịa-Vũng Tàu: Cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ năm 2018

27/09/2018 15:32

TĐO-Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phần lớn các nhiệm vụ của năm 2018 bảo đảm tiến độ đề ra, môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ năm 2018
Môi trường đầu tư của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được cải thiện, các nhiệm vụ năm 2018 được đảm bảo tiến độ.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo điều hành thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách, đồng thời quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả,...

Theo đó, phần lớn các nhiệm vụ của năm 2018 bảo đảm tiến độ đề ra; môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chất lượng, hiệu quả phục vụ của nền hành chính được nâng lên; việc tinh giản biên chế được triển khai thực hiện nghiêm túc; tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; thu-chi ngân sách cơ bản đảm bảo cân đối; tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 tính đến ngày 10/9/2018 đạt 51,37% (cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017)

Dự kiến cả năm 2018, GRDP của tỉnh tăng 7,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,85%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 9%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,42%...

Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 73.000 tỷ đồng, tăng 2,03%; giá trị giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của Quốc gia giảm còn 0,78%...

Trong năm 2019, BR-VT đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,95%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu đạt 4.965 triệu USD, tăng 13,74%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,82%, ngư nghiệp tăng 4,2%; tổng vốn đầu tư tăng 6,97%; tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 73.000 tỷ đồng, giảm 0,83%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của Quốc gia giảm còn 0,57%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bố trí vốn hỗ trợ tỉnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong năm 2019 như: Dự án phát triển hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép-Thị Vải; dự án Hồ chứa nước Sông Ray; dự án Quốc lộ 56-Tuyến tránh TP.Bà Rịa.

Ngoài ra, Tỉnh cũng đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung danh mục và nguồn vốn hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để tỉnh triển khai đầu tư các dự án theo các chương trình mục tiêu: phát triển văn hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phát triển lâm nghiệp bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư…

Nguyễn Hiếu

 

 

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll