PVN khai thác dầu thô vượt kế hoạch

14/11/2017 11:12

TĐO - Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam – PVN), trong 10 tháng năm 2017, khai thác dầu thô của tập đoàn vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch. Đây là động lực quan trọng để cả năm 2017 PVN tiếp tục hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.

PVN khai thác dầu thô vượt kế hoạch

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của PVN, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 10 và 10 tháng năm 2017 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 10 đạt 2,25 triệu tấn, vượt 3,2% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 21,26 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 2,4% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác khí tháng 10 đạt 0,95 tỷ m3, vượt 4,2% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 10 đạt 154,8 nghìn tấn, vượt 12,8% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch 10 tháng và bằng 97,5% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Cũng trong 10 tháng năm 2017, tập đoàn đã có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn quy dầu. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng đưa giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017, sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày.

Sản xuất điện tháng 10 đạt 1,51 tỷ kWh, bằng 96,3% kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85,0% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 579 nghìn tấn, vượt 16,3% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch 10 tháng và bằng 74,0% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 404,2 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 92% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cả năm 2017 (đến hết tháng 10, toàn Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước vượt 2,0% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016).

Các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra như: Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)…

Minh Anh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll