Hơn 72.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm

11/08/2017 10:13

TĐO - Đây là con số vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) công bố tại báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017.

Hơn 72.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm

Cục Quản lý kinh doanh cho hay: tính đến tháng 7/2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại trên cả nước là 90.502 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới là 72.953 doanh nghiệp, quay trở lại hoạt động có 17.549 doanh nghiệp.

Theo báo cáo, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất (68%) với 2.706 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 doanh nghiệp, tăng 31,8%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 doanh nghiệp, cũng tăng 31,8%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 doanh nghiệp, tăng 29,2%... Duy chỉ có lĩnh vực vận tải kho bãi giảm 6,1% với 3.563 doanh nghiệp đăng ký mới.

Lĩnh vực bất động sản có số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh nhất

Trong 7 tháng qua, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 1.670.465 tỷ đồng, trong đó tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ và tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 979.727 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về khía cạnh người lao động, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua là 720.772 lao động. So với cùng kỳ năm 2016, con số này đã sụt giảm 3,2%.

Tính riêng trong tháng 7, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3% so với tháng trước. 

Số lượng lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 93.449 lao động, giảm 11,5% so với tháng trước.

Hồng Anh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll