VND báo lãi năm 2017 tăng gấp 2,5 lần năm trước

23/01/2018 10:00

TĐO - Nhờ 31 tỷ đồng được chia từ công ty liên kết PTI, lãi ròng sau thuế năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đạt 470 tỷ, gấp 2,5 lần năm trước. Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (chỉ số EPS) năm 2017 đạt 3.113 đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước.

VND báo lãi năm 2017 tăng gấp 2,5 lần năm trước

VND đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, với doanh thu hoạt động đạt 354,4 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ hoạt động môi giới của VND kỳ này đạt gần 117 tỷ đồng, tăng 136%.

Lãi từ hoạt động cho vay và phải thu tăng 67% lên hơn 102,4 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn cũng đem về cho công ty 79,3 tỷ đồng, tăng 97%.

Ảnh minh họa

Chi phí hoạt động kỳ này đạt 72 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng tăng mạnh 80% và 41,5% so với cùng kỳ.

Kết quả, VND ghi nhận hơn 110,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4, gấp 2,86 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu của VND đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước. Riêng khoản lãi cho vay margin và ứng trước tiền bán năm 2017 của VND đạt 344 tỷ, tăng 82% năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 438,4 tỷ đồng, gấp 2,35 lần năm 2016 và gấp 2,36 lần kế hoạch. Nhờ 31 tỷ đồng được chia từ công ty liên kết PTI, lãi ròng sau thuế năm 2017 của VND đạt 470 tỷ, gấp 2,5 lần năm trước. EPS năm 2017 đạt 3.113 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước.

Trong danh mục tự doanh, VND nắm giữ 17,57 triệu cổ phiếu AnBinhBank với giá dự phòng ở mức 6.650 đồng/cp, hiện trên thị trường OTC cổ phiếu này đã lên mệnh giá. Ngoài ra, VND đang nắm giữ gần 1,6 triệu cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời và 533.000 cổ phiếu VGG của May Việt Tiến.

Hết năm 2017, tổng tài sản của VND đạt 8.053,4 tỷ đồng, tăng 55,6% so với số đầu năm tương đương hơn 2.900 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7.222 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng 33% lên hơn 342 tỷ đồng. Cho vay margin tại thời điểm 31/12/2017 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 61% so với cuối năm 2016.

Hương Mai (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll