Lợi nhuận trước thuế của Vinatex đạt hơn 1.400 tỷ đồng

05/01/2018 14:51

TĐO – Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), lợi nhuận trước thuế năm 2017 của đơn vị này đạt 1.434,4 tỷ đồng, bằng với mức thực hiện của năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế của Vinatex đạt hơn 1.400 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 của Vinatex đạt 41.255,3 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ toàn Tập đoàn năm 2017 (bao gồm cả các công ty liên kết của các đơn vị thành viên) ước đạt 3,08 tỷ USD, vượt 2,7% so với kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 45.550 tỷ đồng đạt 100,2% kế hoạch năm 2017 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 10.385,7 tỷ đồng chiếm 22,8% trong tổng doanh thu tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu khác đạt 2.794,9 tỷ đồng chiếm tỷ lệ nhỏ 6,1% trong tổng doanh thu.

Ảnh minh họa

Đối với thị trường nội địa, sản phẩm may vẫn là sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất so với sợi và vải. Cụ thể, nếu doanh thu sản phẩm sợi đạt 2.966,3 tỷ đồng chiếm 28,6%, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2016; sản phẩm vải đạt 2.304,1 tỷ đồng chiếm 22,2%, giảm 5,8% so với cùng kỳ 2016, thì may lại đạt 4.002,8 tỷ đồng chiếm 38,5%, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016; Các sản phẩm khác (khăn bông, nguyên phụ liệu…) đạt 1.112,4 tỷ đồng chiếm 10,7%, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung vào thực hiện 30 dự án đầu tư chiều sâu và khai thác hiệu quả dự án, trong đó: Tập đoàn làm chủ đầu tư 01 dự án (Nhà máy May Quế Sơn), các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư 29 dự án (trong đó có 2 dự án đầu tư nhà máy dệt, nhuộm; 2 dự án đầu tư nhà máy May; 15 dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp máy móc thiết bị và 10 dự án đầu tư khác).

Vinatex đặt kế hoạch doanh thu (không VAT) năm 2018 là 48.500 tỷ đồng (tăng 6,5%) và lợi nhuận trước thuế 1.450 tỷ đồng, tương đương năm 2017.

Năm 2018, Tập đoàn cũng sẽ triển khai thực hiện thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tại Tập đoàn và cơ chế quản lý của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên sẽ dần có sự thay đổi. Theo kế hoạch, Bộ Công thương sẽ thoái hết 53,5% vốn cổ phần đang nắm giữ tại Vinatex trong năm nay.

Minh Anh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll