Học bổng Chính phủ Australia 2018 bắt đầu nhận hồ sơ từ hôm nay (1/2)

01/02/2018 16:38

Hôm nay (1/2), Học bổng Chính phủ Australia 2018 chính thức nhận hồ sơ của các ứng viên. Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ là ngày 30/4/2018, thời hạn nộp hồ sơ dài hơn các năm trước một tháng.

Học bổng Chính phủ Australia 2018 bắt đầu nhận hồ sơ từ hôm nay (1/2)

Đây là học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu sẽ sang học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín của Australia.

Học bổng Chính phủ Australia 2018 bắt đầu nhận hồ sơ từ 1/2. (Ảnh: DFAT)

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn cũng được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam.

Theo đó, các lĩnh vực nghiên cứu sẽ thuộc diện được xét duyệt học bổng gồm: Quản trị và tăng trưởng kinh tế, giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, người khuyết tật, biến đổi khí hậu...

Để biết thêm thông tin thêm về học bổng, tiêu chí hợp lệ và các yêu cầu về hồ sơ có thể tham khảo tại địa chỉ:
http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship 

Hoặc gửi email:  info@australiaawardsvietnam.org

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam.

Học bổng Chính phủ Australia được Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam – Australia thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Australia quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là tổ chức đối tác đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong Chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

Từ năm 1974, trên 6.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Australia bằng học bổng Chính phủ Australia, nhiều người trong số đó đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Theo TTXVN

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll