Hà Nội tạm dừng tuyển biên chế giáo viên

07/02/2018 14:09

TĐO - Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết theo chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội, ngành giáo dục chỉ tạm dừng tuyển biên chế giáo viên, nhân viên trong năm học 2017 - 2018 chứ không phải dừng hẳn.

Hà Nội tạm dừng tuyển biên chế giáo viên
Hà Nội tạm dừng tuyển biên chế giáo viên trong năm 2018

Trước những thông tin liên quan đến việc ngành giáo dục Hà Nội dừng tuyển biên chế giáo viên, nhân viên, trong khi lực lượng này ở các trường học đang thiếu, ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết theo chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội, ngành giáo dục chỉ tạm dừng tuyển biên chế giáo viên, nhân viên trong năm học 2017 - 2018 chứ không phải dừng hẳn.

Hiện tại, để bảo đảm chất lượng dạy và học, các nhà trường vẫn được phép ký hợp đồng lao động với vị trí cần thiết.

Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang rà soát lại toàn bộ số lượng và cơ cấu giáo viên, nhân viên của các nhà trường. Dự kiến, khoảng tháng 4/2018, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở sẽ tính toán lại số lượng, cơ cấu giáo viên phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là căn cứ để Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội tổ chức tuyển dụng số lượng giáo viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, việc rà soát lại đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng nhằm xác định mức độ đáp ứng của đội ngũ này trước những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó có căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

An Nhi (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll