Ông Lê Văn Hoan tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang

12/03/2018 16:48

Ngày 10/3, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Lê Văn Hoan tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang.

Ông Lê Văn Hoan tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang

Dự và chỉ đạo Đại hội có: ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang; ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh cùng một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022). 

Nhiệm kỳ lần thứ I (2012-2017), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang đã tích cực hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia được quan tâm thường xuyên. Hội không ngừng chăm lo phát triển tổ chức hội, hội viên, đến nay toàn tỉnh có gần 800 hội viên, có 4/10 huyện, TP đã thành lập Chi hội. Bước đầu Hội tạo được những hình ảnh tốt đẹp về tỉnh Bắc Giang trong hoạt động đối ngoại nhân dân, kịp thời thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn. 

Nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đề ra một số nhiệm vụ chính như: Tích cực tuyên truyền, thông tin cho các tầng lớp nhân dân Bắc Giang hiểu về lịch sử đất nước, con người, những thành tựu xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Campuchia, cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia; đổi mới hình thức, nội dung hoạt động theo hướng phong phú, đa dạng, thiết thực; tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa học sinh trong tỉnh với cựu quân tình nguyện, chuyên gia giúp cách mạng Campuchia; tạo điều kiện cho lưu học sinh Campuchia thâm nhập hiểu biết sâu hơn về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Giang. Phối hợp tổ chức cho các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia thăm lại chiến trường xưa. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mở rộng và tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong quá trình làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022) với 19 ủy viên, ông Lê Văn Hoan, tiếp tục tái cử làm Chủ tịch.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Mão và ông Lại Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác tổ chức nhân sự, hoạt động giao lưu, tuyên truyền tình hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia. Các đồng chí mong muốn: Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên bám sát sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, phối hợp với Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức nhân dân của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân. Chú trọng thu hút, phát triển hội viên trẻ; tăng cường phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia thăm lại chiến trường xưa; tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu hữu nghị để nhân dân hai nước hiểu được lịch sử truyền thống tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia; các cấp hội cần năng động, sáng tạo tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cấp, ngành, doanh nghiệp, mở rộng hoạt động giao lưu, liên kết với các tổ chức hữu nghị tại địa phương khác. 

Nhân dịp này 15 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Nguyễn Hưởng

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll