Mỹ tài trợ Thừa Thiên - Huế thực hiện dự án tái chế rác thải đô thị

13/06/2018 10:35

TĐO - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiếp nhận 53.858 USD viện trợ không hoàn lại từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ

Mỹ tài trợ Thừa Thiên - Huế thực hiện dự án tái chế rác thải đô thị

Ngày 12/6, Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND cho biết số tiền viện trợ trên nhằm thực hiện dự án "Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế”.

Dự án thực hiện trong 2 năm 2018 - 2019, trên địa bàn thành phố Huế và vùng sông, ven biển của tỉnh. Dự án có các hoạt động chính bao gồm: Tổ chức hội thảo về giải pháp hạn chế rác ở trên sông Hương và các tuyến đường thủy; dọn dẹp, thu gom rác tại bãi biển; hợp tác xây dựng chương trình "Phân loại rác tại nguồn" với các thùng rác phân loại ở 5 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông và các cuộc thi nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Dự án nhằm giúp tỉnh Thừa Thiên - Huế cải thiện môi trường sinh thái, nhất là giảm thiểu và tái chế chất thải nhựa, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những tác động tiêu cực của chất thải nhựa lên môi trường, đặc biệt là hướng đến truyền thông ở các trường học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và của cộng đồng về các ảnh hưởng tiêu cực của chất thải nhựa lên môi trường.

Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ không hoàn lại thông qua tổ chức USAID nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi áp dụng các phương thức sử dụng đất thông minh để ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm phát thải và tăng cường khả năng phục hồi, thích ứng để bảo vệ con người cảnh quan đa dạng sinh học.

Trước đó, giữa tháng 4/2018, USAID cũng tài trợ dự án "Trường Sơn xanh tỉnh Thừa Thiên - Huế" gần 10 triệu USD hỗ trợ sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập và chỉ đạo Ban quản lý dự án của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan khác để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo dự kiến, đề án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2020.

N.H (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll