Liên hiệp Quảng Bình tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 3

10/05/2018 09:32

TĐO - Ngày 10/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình.

Liên hiệp Quảng Bình tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 3

Tại buổi tiếp, ông Lương Ngọc Bính - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình (Liên hiệp Quảng Bình) đã thông tin khái quát về hoạt động của Liên hiệp Quảng Bình thời gian qua cũng như phương hướng hoạt động thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2 (2013-2018), trên lĩnh vực hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp và các Hội thành viên đã có nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt và sáng tạo, mang lại những kết quả tích cực, tương đối toàn diện. Quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Quảng Bình với bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN ngày càng được mở rộng, củng cố, phát huy hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, giữ vững môi trường hoà bình, thúc đẩy hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước, xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong lĩnh vực vận động viện trợ PCPNN, mặc dầu nguồn nhân lực hạn hẹp, thiếu về kinh phí, Liên hiệp đã biết tranh thủ lợi thế của mình là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, gắn bó chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và có sự phối hợp, hỗ trợ trong hệ thống các tổ chức hữu nghị trong cả nước nên đã xây dựng được các đầu mối, nắm bắt kịp thời các thông tin, từ đố phát huy hiệu quả trong công tác vận động các tổ chức PCPNN tài trợ cho tỉnh, đặc biệt là trong vận động khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2016 và 2017 đã vận động được gần 8 tỷ đồng.

Ông Lương Ngọc Bính hy vọng VUFO quan tâm, chỉ đạo về Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3 (2018-2023) của Liên hiệp Quảng Bình để kiện toàn bộ máy.

Tại buổi làm việc, ông Đôn Tuấn Phong đánh giá cao sự tích cực đổi mới, phát triển các công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Quảng Bình trong thời gian qua.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch đề nghị Liên hiệp Quảng Bình tập trung hoạt động hợp tác hướng tới các địa bàn trọng điểm như Lào, Campuchia…; đẩy mạnh công tác PCPNN, tăng cường các dự án và phi dự án đầu tư vào tỉnh của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 3 trong năm 2018, Phó Chủ tịch VUFO yêu cầu Liên hiệp Quảng Bình cần chủ động, linh hoạt tìm kiếm điểm mới để tổ chức các hoạt động. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại nhân dân cần tránh hình thức, đi sâu vào giáo dục truyền thống, vận động giới trẻ tham gia; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa – xã hội…; nâng cao nhận thức công chúng về đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế.

Thuỳ Linh

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll