Đồng Nai: Vận động trên 29 tỷ đồng từ nguồn viện trợ phi chính phủ trong năm 2016

19/05/2017 16:24

TĐO - Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của tỉnh năm 2016. Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2016; đồng thời thảo luận những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng Nai: Vận động trên 29 tỷ đồng từ nguồn viện trợ phi chính phủ trong năm 2016
Toàn cảnh hội nghị

Viện trợ PCPNN tăng cả về số lượng và chất lượng

Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong năm qua số lượng tổ chức cũng như chất lượng các khoản viện trợ đều tăng lên. Những kết quả khả quan bước đầu trong công tác PCPNN cùng sự kết nối, tạo dựng niềm tin với các tổ chức đã cho thấy những bước đi đúng hướng, từng bước mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.​

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác PCPNN tỉnh Đồng Nai, trong năm 2016, có 35 tổ chức PCPNN, công  ty, quỹ, hội thực hiện 29 chương trình, dự án và 20 khoản viện trợ phi dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 1,2 triệu USD (khoảng 29 tỷ đồng). 

Học sinh tại huyện Định Quán sử dụng thiết bị lọc nước do tổ chức PCPNN tài trợ

Theo Liên hiệp Đồng Nai, các chương trình, dự án và các khoản viện trợ PCPNN đã được thực hiện đúng định hướng những lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước phát huy được hiệu quả đối với các đối tượng thụ hưởng. Trong đó chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như hỗ trợ phương tiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp học bổng, xây dựng phòng học, mua sắm thiết bị trường học, sân chơi tại các trường mầm non, tiểu học. Bên cạnh đó là rất nhiều dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường mang lại ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ghi nhận những kết quả từ công tác PCPNN, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, các tổ chức PCPNN là một trong những nguồn lực hỗ trợ tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận người dân nhất là người nghèo, trẻ em, người khuyết tật tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường hiệu quả công tác PCPNN

Các đơn vị cấp tỉnh và huyện tham gia lớp tập huấn kỹ năng viết dự án do Liên hiệp Đồng Nai tổ chức

Đồng Nai là tỉnh Công nghiệp với  967/1110 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động và có vị trí địa lý thuận lợi nằm cạnh TP. Hồ Chí Minh –  là nơi tập trung 161 tổ chức PCPNN hoạt động, chiếm khoảng 1/6 tổng số tổ chức PCPNN trên cả nước. Để công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2017 đạt hiệu quả, trong thời gian tới tỉnh Đồng Nai cần quan tâm vận động các doanh nghiệp FDI và các tổ chức PCPNN tại TP. Hồ Chí Minh tham gia thực hiện các chương trình, dự án an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác PCPNN, phát huy có hiệu quả nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới…

Đồng thời, gắn với các hoạt động của các Hội hữu nghị tham gia vào công tác vận động viện trợ PCPNN, góp phần tăng cường thêm mối quan quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với các tổ chức, cá nhân và nhân dân các nước là nhịp cầu nối và cơ sở vững chắc phục vụ cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Mặt khác, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác PCPNN tại các địa phương, Liên hiệp Đồng Nai cho biết đã và đang chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng viết dự án, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ cho cán bộ các địa phương có dự án triển khai.

An Nhi (t/h)

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll