Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017-2022: bầu Ban Chấp hành mới 19 ủy viên

07/12/2017 09:06

Sáng 5/12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan gồm 19 ủy viên.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017-2022: bầu Ban Chấp hành mới 19 ủy viên
Đoàn Chủ tịch

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở ngành, đoàn thể và các hội thành viên làm tốt công tác tham mưu cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh triển khai các hoạt động hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các đối tác thuộc Vương quốc Thái Lan; giới thiệu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của tỉnh; đồng thời tìm hiểu dự án, kêu gọi vận động viện trợ cho tỉnh…

Hội đã làm cầu nối cho các doanh nghiệp hai nước giao lưu, gặp gỡ: như các nhà đầu tư tỉnh Nakhon Phanôm (Thái Lan) sang gặp gỡ doanh nghiệp Hà Tĩnh; tổ chức cho doanh nghiệp Hà Tĩnh sang tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thái Lan; khâu nối để các doanh nghiệp Hà Tĩnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào SXKD…

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cùng với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh tổ chức Hội thảo kêu gọi Thái Lan đầu tư vào các Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Khu kinh tế Vũng Áng. Tại hội thảo, đã có 150 doanh nghiệp Thái Lan tham dự và có trên 20 bản ghi nhớ đã được ký kết.

Ban chấp hành mới Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan gồm 19 ủy viên. 

Nhiệm kỳ tới (2017-2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức; phấn đấu mỗi năm tổ chức 1 hoạt động phù hợp góp phần giáo dục tình hữu nghị truyền thống hai nước; phát huy vai trò là cầu nối về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch giữa Hà Tĩnh và các tỉnh Thái Lan; tổ chức kịp thời các hoạt động an sinh xã hội.

N. G

 

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll