Vĩnh Phúc: Thanh tra Sở GD&ĐT đã vào cuộc xử lý Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trái phép

25/07/2018 21:04

TĐO – “Không cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ AMA và Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan với ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. Theo dõi, rà soát không cấp phép hoạt động ngành, nghề kinh doanh Giáo dục nghề nghiệp do Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan đứng ra thành lập để hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, Kết luận số 51/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị.

Vĩnh Phúc: Thanh tra Sở GD&ĐT đã vào cuộc xử lý Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trái phép

Kết luận số 51/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 23/6/2018, báo Thời Đại (thoidai.com.vn) có tin bài “Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trái phép tại tỉnh Vĩnh Phúc”, phản ánh việc Trung tâm Ngoại ngữ AMA chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ; nhưng đã công khai tuyển sinh, dạy học tại 2 địa điểm: Khu phố I, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên và số 1 đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ AMA tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi báo Thời Đại đăng tin bài phản ánh, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc thanh tra. Ngày 23/7/2018, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kết luận số 51/KL-TTr, về việc thanh tra tra điều kiện tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ AMA (gọi tắt là Kết luận số 51/KL-TTr). Kết luận số 51/KL-TTr đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm.

Đồng thời, Kết luận số 51/KL-TTr khẳng định: “Việc Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khi chưa được cấp phép như nội dung báo chí phản ánh là có căn cứ”.

Kết luận số 51/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2)

Theo Kết luận số 51/KL-TTr: Ngày 20/6/2018, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc nhận được hồ sơ và Tờ trình số 01/TTr-TTNN AMA của Trung tâm Ngoại ngữ AMA về việc xin cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh. Ngày 29/6/2018, Sở GD&ĐT có văn bản số 711/SGDĐT-GDTX-CN trả lời về việc xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh, trong đó ghi rõ: “Trung tâm Ngoại ngữ AMA chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng  ngoại ngữ theo quy định hiện hành”.

Đáng bàn, tại Kết luận số 51/KL-TTr của Thanh  tra sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc xác định: Tính đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Ngoại ngữ AMA chưa được Sở GD&ĐT cấp giấy phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Trung tâm đã thuê địa điểm tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên được khoảng 1 năm. 

Kết luận số 51/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 3)

Kết luận số 51/KL-TTr của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị biện pháp xử lý với Sở GD&ĐT: Không cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ AMA và Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan đối với ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo dõi, rà soát không cấp phép hoạt động, ngành nghề kinh doanh Giáo dục nghề nghiệp do Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan đứng ra thành lập hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với Sở Kế hoạch và Đầu tư: căn cứ Kết luận Thanh tra có hình thức xử lý đối với Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 24/10/2017; mã số doanh nghiệp: 2500 591 876; địa chỉ: tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Lan, chức vụ: Giám đốc… Kết quả xử lý đề nghị gửi về Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp theo dõi.

Kết luận số 51/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 4)

“Đề nghị Phòng GD&ĐT huỵên Bình Xuyên, Phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên; Công an huyện Bình Xuyên và Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên; Công an TP Vĩnh Yên và Công an phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên tiếp tục theo dõi mọi diễn biến, hoạt động của Trung tâm AMA trên địa bàn và kịp thời thông báo cho Thanh tra Sở GD&ĐT khi phát hiện Trung tâm có dấu hiệu hoạt động trở lại", Kết luận số 51/KL-TTr của Thanh Tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị.

Như vậy, qua thông tin báoThời Đại phản ánh Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trái phép, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thanh tra, làm rõ vấn đề báo nêu.

Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế KACHI tại khu chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, ngày 20/7/2018, báo Thời Đại có tin bài “Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm nhiều Trung tâm Ngoại ngữ hoạt động trái phép”, phản ánh Trung tâm Ngoại ngữ: Rainbow, SDF đã công khai tuyển sinh, dạy học trong khi chưa được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.  

Vậy, tới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có chỉ đạo, thanh kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow và SDF hoạt động trái phép không?!

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trung tâm Ngoại ngữ SDF thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế hoạt động trái phép tại số 288 đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow và SDF hoạt động “chui”?

Ngày 20/7/2018, làm việc với PV về việc Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế KACHI và Trung tâm Ngoại ngữ SDF thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế đã được cấp phép hoạt động đào tạo,bồi dưỡng ngoại ngữ chưa?!.

Ông Lê Văn Huân – Trưởng phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận: “Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế và Trung tâm Ngoại ngữ SDF chưa được Sở Giáo dục cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học”.

Còn bà Lê Thị Thanh Nhàn – Cán bộ Phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Trung tâm Ngoại ngữ Raibow và Trung tâm Ngoại ngữ SDF chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Sở cũng chưa nhận được hồ sơ, giấy tờ liên quan xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm Ngoại ngữ Raibow và Trung tâm Ngoại ngữ SDF”.

“Hôm nay, anh mới biết thông tin về hai Trung tâm Ngoại ngữ SDF và Trung tâm Ngoại ngữ Raibow hoạt động khi chưa được cấp phép; anh sẽ báo cáo lãnh đạo Sở, thông tin lại em sau”, Trưởng phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Văn Huân nói.

Đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thanh kiểm tra việc Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế KACHI và Trung tâm Ngoại ngữ SDF thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế bất chấp các quy định pháp luật, công khai tuyển sinh dạy học ngoại ngữ trái phép.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll