Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) thực hiện “Giám sát” hay “Kiểm tra” các trường học?!

27/10/2017 10:01

TĐO –Theo nguồn tin phản ánh, Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp, thỏa thuận tại một số trường học. Tuy nhiên, thành viên đoàn giám sát lại thực hiện kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi của một số nhà trường. Vì sao “giám sát” lại biến thành “kiểm tra”?!

Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) thực hiện “Giám sát” hay “Kiểm tra” các trường học?!

Được biết, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) có Kế hoạch số 38/KH-MT ngày 31/8/2017, giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp, thỏa thuận tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2015 – 2016, năm học 2016 – 2017 và kế hoạch năm học 2017 – 2018 (gọi tắt là: Kế hoạch số 38/KH-MT). Theo đó, Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc phân công trách nhiệm thành viên đoàn giám sát:  “…thực hiện kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách chứng từ thu – chi các khoản đóng góp thỏa thuận của nhà trường…”.

Kế hoạch số 38/KH-MT ngày 31/8/2017 của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc (trang 4)

Đánh lận con đen “Giám sát” với “Kiểm tra”?!

Làm việc với PV về vấn đề trên, bà Tô Thị Thanh Tâm -  Hiệu trưởng trường Mầm non xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) cho biết: từ ngày 27/9 – 29/9/2017, đoàn giám sát theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc về trường làm việc. “Họ kiểm tra trực tiếp chứng từ thu chi, sổ sách kế toán của trường…”, bà Thanh Tâm nói.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) chia sẻ, ông Tiến được tham dự cùng đoàn giám sát theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc làm việc tại trường Mầm non xã Đồng Văn. “Đoàn có kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán của nhà trường…”, ông Văn Tiến khẳng định.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn Nguyễn Văn Tiến: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc là kịp thời phát hiện sai sót, kiến nghị sửa đổi, bổ sung. “Mặt trận Tổ quốc không được kiểm tra trực tiếp công tác thu chi tài chính của trường học…”ông Văn Tiến nhấn mạnh.

Trường Mầm non xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tại trường Tiểu học xã Trung Hà (huyện Yên Lạc), đoàn giám sát theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc cũng về làm việc tại trường, trực tiếp kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán. “Ủy ban MTTQ huyện về làm việc tại trường, họ kiểm tra chi tiết chứng từ thu, chi, sổ kế toán của trường…”, ông Trần Văn Tĩnh – Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Trung Hà nói.

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch UBND xã Trung Hà (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) cho hay: Ủy ban xã đã nhận được Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc. Chức năng của Mặt trận Tổ quốc là giám sát, phản biện xã hội, tôi tán thành việc tăng cường giám sát...

“Theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc phân công thành viên đoàn giám sát thực hiện kiểm tra trực tiếp chứng từ thu chi, sổ kế toán của nhà trường; như vậy có đúng chức năng, nhiệm vụ hay không, cần xem lại?!”, ông Ngọc Thạch băn khoăn, đặt câu hỏi.

Báo cáo đề ngày 2/10/2017 của trường Tiểu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) về các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2016 – 2017 gửi Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc  (trang 2)

Tại trường Tiêu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc), làm việc với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc, từ ngày 31/10 – 3/11/2017, trường sẽ đón Đoàn giám sát về làm việc. Trường đã có báo cáo theo đề cương, gửi Ủy ban MTTQ huyện theo quy định.

“Năm 2016, Sở Tài chính đã về trường kiểm tra công tác thu chi năm học 2015 - 2016; trong đó, kiểm tra cả thu chi theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Hằng năm, Hội đồng nhân dân thị trấn đều kiểm tra giám sát các khoản thu. Năm nay, Ủy ban MTTQ huyện lại kiểm tra thu chi các khoản đóng góp năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017…” bà Thanh Hương ngao ngán nói.

Hơn 1,1 tỷ đồng không báo cáo quyết toán tài chính năm?!

Theo Báo cáo đề ngày 2/10/2017 của trường Tiểu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) về các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2016 – 2017 gửi Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc có ghi: tổng các khoản thu trong nhà trường hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, thu, chi tiền ăn, chất đốt học sinh bán trú: số học sinh khoảng 560 em; mức thu 12.000đ/hs/bữa ăn; tổng thu được 1.113.924.000 đồng.

Trao đổi với PV liên quan đến công tác hạch toán, kế toán thu chi tiền ăn bán trú học sinh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân giãi bày: tiền ăn bán trú học sinh của nhà trường năm học 2016 - 2017 khoảng hơn 1 tỷ đồng và trường có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thu chi, ghi chép sổ sách kế toán theo quy định…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân làm việc với PV

Tuy nhiên, khi PV hỏi, hàng năm, số tiền thu chi ăn bán trú học sinh khoảng hơn 1 tỷ đồng, trường Tiểu học Minh Tân có báo cáo tài chính, quyết toán năm theo quy định của Luật Kế toán?! Vị Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương hồn nhiên nói: “trường không báo cáo quyết toán tài chính năm; bởi đây là khoản thu theo thỏa thuận, trường chỉ quyết toán với phụ huynh học sinh…”.

Vì sao, trường Tiểu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) không báo cáo quyến toán tài chính năm tổng số thu chi tiền ăn bán trú học sinh khoảng hơn 1 tỷ đồng theo quy định của Luật Kế toán?! Phải chăng, có điều gì đó khuất tất, bất thường?!.

Trao đổi với PV về các vấn đề trên, ông Hoàng Đức Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc thừa nhận: ông Khoa là trưởng đoàn giám sát theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc. “Đoàn đã giám sát xong một số trường học, trong quá trình giám sát, đoàn có kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán của nhà trường…”, ông Đức Khoa nói.

Báo cáo đề ngày 2/10/2017 của trường Tiểu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc) về các khoản đóng góp thỏa thuận năm học 2016 – 2017 gửi Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc (Trang 3)

Liên quan đến thông tin, trường Tiểu học thị trấn Minh Tân không báo cáo quyết toán tài chính tiền ăn bán trú học sinh theo quy định của Luật Kế Toán; ông Hoàng Đức Khoa – Trưởng đoàn giám sát theo Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc khẳng định: Tới đây, đoàn giám sát sẽ yêu cầu trường báo cáo giải trình cụ thể. Nếu đúng là trường không báo cáo quyết toán tài chính tiền ăn bán trú học sinh, đoàn sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nghiêm…

Vậy, Kế hoạch số 38/KH-MT của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc phân công trách nhiệm thành viên đoàn giám sát “…thực hiện kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách chứng từ thu chi các khoản đóng góp thỏa thuận của nhà trường…” có đúng với Thông tri số 23/TTr-MTTW-BBT ngày 21/7/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam?!

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Theo điểm 1, mục I, phần thứ tư, Hệ thống Báo cáo tài chính tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, có ghi:

1- Báo cáo tài chính , báo cáo quyết toán ngân sách

1.1- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị.

1.2- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải lập đúng  theo mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và đầy đủ  báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo.

….

1.5- Số liệu trên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải chính xác, trung thực, khách quan và phải được tổng hợp từ các số liệu của sổ kế toán .

 

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll