Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Ba trường học “cào bằng” thu tự nguyện tăng cường cơ sở vật chất trái quy định?!

14/12/2017 15:06

TĐO – “Trong những ngày gần đây, dư luận cử tri và nhân dân phản ánh có tình trạng tại một số trường học trên địa bàn huyện triển khai tổ chức thu một số khoản không đúng quy định…”, văn bản số 108/HĐND-VP ngày 24/10/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), có nêu.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Ba trường học “cào bằng” thu tự nguyện tăng cường cơ sở vật chất trái quy định?!

Văn bản số 108/HĐND-VP ngày 24/10/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc về việc giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện (trang 2)

Ngày 30/11/2017, làm việc với phóng viên (PV) liên quan đến tiến trình kết quả phê duyệt, hướng dẫn thực hiệc các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 – 2018, ông Vũ Đình Thọ – Phó Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết: các trường học trên địa bàn xã đã có tờ trình báo cáo các khoản thu, được Ủy ban xã phê duyệt; các trường đã và đang triển khai thu.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Trục Vũ Đình Thọ cung cấp cho PV Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 3/11/2017 về kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp phục vụ học sinh của các trường trên địa bàn xã Vân Trục năm học 2017 – 2018; theo đó, các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đều thu tiền tự nguyện tăng cường cơ sở vật chất 100.000đ/hs/năm.

Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 3/11/2017 của UBND xã Vân Trục, kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp phục vụ học sinh của các trường đóng trên địa bàn xã Vân Trục năm học 2017 - 2018 (trang 4) ghi rõ các trường học  trên địa bàn xã Vân Trục là: Mầm non, Tiểu học và THCS đều thu tăng cường cơ sở vật chất 100.000đ/hs/năm

Liên quan đến việc trường THCS Vân Trục thu tiền tăng cường CSVC 100.000đ/hs/năm sử dụng vào việc gì?! Ông Vũ Đình Thọ nói: cái này tôi sẽ kiểm tra lại; nhưng tiền tăng cường CSVC trường có báo cáo, dự toán cụ thể. Anh làm việc trực tiếp với trường sẽ rõ hơn…

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan về vấn đề trên, sáng ngày 7/12/2017, PV đến trường THCS Vân Trục liên hệ công tác tìm hiểu tiến trình, kết quả thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 – 2018. Sau khi PV xuất trình Giấy giới thiệu và giấy chứng minh nhân cho bà Hà Thị Hải Yến – Hiệu trưởng nhà trường xem, bà Hải Yến đồng ý làm việc, tự nguyện cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. “Chị hợp tác, làm việc với em…”, bà Hà Thị Hải Yến nói.

Bà Hà Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Vân Trục đề nghị PV cho xem giấy Chứng minh nhân dân (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Bà Hà Thị Hải Yến thừa nhận: Hiện nay, nhà trường đã và đang thực hiện thu các khoản năm học 2017 – 2018 theo tờ trình đã được Ủy ban xã và Phòng Giáo dục phê duyệt; trước khi thu, trường thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của các cấp, các khoản thu được trường niêm yết công khai...

“Các khoản thu tự nguyện, trường không ép buộc, không bình quân hóa…”, bà Hà Thị Hải Yến – Hiệu trưởng trường THCS Vân Trục khẳng định như vậy; nhưng vì sao, trường thu tự nguyện quỹ tăng cường CSVC 100.000đ/hs/năm?!

Tờ trình số 65/TTr-HT ngày 4/10/2017 các khoản thu của trường THCS Vân Trục năm học 2017 - 2018 xin ý kiến phê duyệt của UBND xã Vân Trục và Phòng GD&ĐT Lập Thạch. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã và Phòng GD&ĐT Lập Thạch chỉ ký tên, đóng dấu, không ghi ngày tháng ký, không ghi ý kiến đồng ý hay không đống ý các khoản thu trong Tờ trình?! (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Biện minh về vấn đề này, Hiệu trưởng Hà Thị Hải Yến hồn nhiên nói: trường thu quỹ tăng cường CSVC 100.000đ/hs/năm để làm rào sắt và nền lán xe học sinh; việc này trường có họp thông qua phụ huynh học sinh. Rào sắt và nền lán xe học sinh đã làm xong…trường vẫn đang thu quỹ CSVC, không có sửa đổi bổ sung gì…

Có dấu hiệu bất thường khi Dự toán chi tiết chi phí tiền XHH GD làm rào sắt và nền lán xe học sinh được Hiệu trưởng Hà Thị Hải Yến ký đóng dấu xong gửi chính mình "Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Vân Trục"?! (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Theo văn bản số 1358/SGDĐT-KHTC ngày 10/11/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, về việc thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu trong nhà trường có ghi, việc tài trợ, đóng góp tự nguyện cho các hoạt động giáo dục: “Khi có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm một số dụng cụ thiết bị phục vụ yêu cầu dạy học…trường lập dự toán thống nhất trong ban giám hiệu, hội đồng nhà trường,

Thông báo công khai tới các nhà tài trợ là các tổ chức, cá nhân (không thông qua hội phụ huynh học sinh) để tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ, biếu tặng, trên tinh thần tự nguyện. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, áp đặt…”.

Vì sao Các khoản thu lớp 8A1, 8A2, 9A của trường THCS Vân Trục niêm yết công khai  thu tiền học thêm các môn theo năm học: 35 buổi Toán, 35 buổi Văn, 35 buổi Anh, 35 buổi Hóa, Lý?! Nhưng, báo cáo của trường thu theo tháng. Tiền thu này, trường có nộp ngay vào Kho bạc nhà nước theo quy định?! (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Vậy các trường học trên địa bàn xã Vân Trục nói chung, trường THCS Vân Trục nói riêng thu tiền tăng cường CSVC 100.000đ/hs/năm học có đúng quy định, hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch?!

Để giảm thiểu gánh nặng đóng góp tiền học thêm cả năm học của nhiều học sinh nông thôn xã Vân Trục; đề nghị UBND huyện Lập Thạch kiểm tra, làm rõ vì sao tại trường THCS Vân Trục: báo cáo thu nộp tiền học thêm 10.000đ/hs/buổi theo tháng, nhưng niêm yết thu theo năm học?!

Báo cáo các khoản thu nộp năm học 2017 - 2018 của trường THCS Vân Trục (không có số, không ghi ngày tháng) thể hiện kế hoạch thu tiền học thêm theo tháng. Nhưng, vì sao trường niêm yết thu tiền học thêm theo năm học?! (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Vì sao thu tự nguyện quỹ tăng cường CSVC trường THCS Vân Trục “cào bằng” 100.000đ/hs/năm?! Theo bà Hải Yến, việc làm rào sắt và nền lán xe học sinh đã hoàn thành; vậy hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện giá trị khối lượng hoàn thành được trường ghi chép, hạch toán kế toán thế nào?! PV báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Vì sao Các khoản thu lớp 6A1, 6A2, 7A1, 7A2 năm học 2017 - 2018 của trường THCS Vân Trục niêm yết công khai  thu tiền học thêm các môn theo năm học: 35 buổi Toán, 35 buổi Văn, 35 buổi Anh?! Nhưng, báo cáo của trường thu theo tháng. Tiền thu này, trường có nộp ngay vào Kho bạc nhà nước theo quy định?! Vấn đề này cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ (Ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 7/12/2017)

Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

Theo điểm 2, văn bản số 1358/SGDĐT-KHTC ngày 10/11/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, về việc thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu trong nhà trường, có ghi:

2. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được tổ chức thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll