Đề nghị kỷ luật khiển trách và phạt 6 triệu đồng đối với Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường vì dạy học hè 2017 trái quy định

09/08/2017 10:45

TĐO – “Phòng GD&ĐT đề nghị UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật, kỷ luật đồng chí Hiệu trưởng Đinh Tiến Hoa…Hình thức kỷ luật: Khiển trách; Phạt vi phạm hành chính 6.000.000đ…”, ông Lương Anh Điệp - Trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Tường ký Báo cáo số 65/BC-GD&ĐT ngày 31/7/2017, có ghi.

Đề nghị kỷ luật khiển trách và phạt 6 triệu đồng đối với Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường vì dạy học hè 2017 trái quy định

Kiên quyết xử lý sai phạm

Ngày 14/7/2017, báo Thời Đại điện tử đăng tin bài “Nhiều trường học và giáo viên dạy học trái quy định của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc?”; trong đó, phản ánh việc ông Đinh Tiến Hoa – Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) đồng ý cho giáo viên mượn nhà lớp học của trường, tổ chức dạy thêm tại nhà trường trong thời gian nghỉ hè năm 2017 trái quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản số 414/GD&ĐT ngày 17/7/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi báo đăng tin bài, ngày 17/7/2017, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường ban hành văn bản số 414/GD&ĐT gửi Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường yêu cầu báo cáo về việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tại nhà trường trái quy định, nêu rõ tình hình tổ chức dạy thêm cho học sinh...

Tiếp đến, ngày 28/7/2017, UBND huyện Vĩnh Tường có văn bản số 1749/UBND-VP, về việc quán triệt, xử lý tình trạng tổ chức dạy thêm trái qui định; trong đó, yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường thực hiện: “Kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý theo quy định đối với Ban giám hiệu, cá nhân đồng chí Hiệu trưởng và giáo viên trường THCS Vĩnh Tường đã tổ chức hoạt động dạy thêm trái quy định. Báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý với UBND huyện bằng văn bản trước ngày 5/8/2017…”.

Văn bản số 1749/UBND-VP ngày 28/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Kỷ luật “Khiển trách” và phạt 6 triệu đồng

Theo báo cáo số 65/BC-GD&ĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gửi UBND huyện Vĩnh tường; cho thấy kết  quả kiếm tra xác minh việc dạy thêm học thêm trái quy định tại trường THCS Vĩnh Tường:

Trường có tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đội dự tuyển môn Toán tại trường là đúng, gồm có 1 lớp với 18 học sinh. Người dạy: thầy giáo Lê Phúc Lợi – Phó Hiệu trưởng. Thời gian dạy: Dạy 2 buổi (ngày 7/7 và 11/7/2017), sau khi làm việc với phóng viên báo Thời Đại, nhà trường đã dừng ngay việc bồi dưỡng học sinh…

Theo ông Đinh Tiến Hoa đây là học sinh học Toán do ông Lê Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường trực tiếp dạy học tại nhà trường (Ảnh chụp sáng ngày 11/7/2017)

“Phòng GD&ĐT nhận thấy việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong tháng 7/2017 của trường THCS Vĩnh Tường là không được cấp phép theo quy định và trái với quy định định tại mục 3. Tổ chức dạy thêm - học thêm của công văn số 549/SGDĐT-CTHSSV ngày 26/5/2017…của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc”, Báo cáo số 65/BC-GD&ĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường có ghi.

Đồng thời, tại báo cáo số 65/BC-GD&ĐT ngày 31/7/2017, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường đề xuất hình thức xử lý: Yêu cầu Ban giám hiệu nghiêm túc rút kinh nghiệm về thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm và không được tái diễn…

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 7 của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phàm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phòng GD-ĐT đề nghị UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật, kỷ luật đồng chí Hiệu trưởng Đinh Tiến Hoa và đồng chí Lê Phúc Lợi – Phó Hiệu trưởng, cụ thể:

Đối với đồng chí Hiệu trưởng Đinh Tiến Hoa, hình thức kỷ luật “Khiển trách”’ phạt vi phạm hành chính: 6 triệu đồng. Đối với đồng chí Phó Hiệu trưởng Lê Phúc Lợi - trực tiếp dạy thêm trái quy định, hình thức kỷ luật “Khiển trách; chuyển đơn vị công tác mới”.

Ông Đinh Tiến Hoa - Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với phóng viên

Chiều ngày 2/8/2017, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vũ Đức Kim – Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết: Uỷ ban huyện đã nhận được Báo cáo số 65 ngày 31/7/2017 của Phòng Giáo dục về việc tổ chức dạy thêm tại trường THCS Vĩnh Tường là trái quy định.

“Báo cáo của Phòng giáo dục đã đề nghị UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật, kỷ luật đồng chí Hiệu trưởng Đinh Tiến Hoa và đồng chí Lê Phúc Lợi – Phó hiệu trưởng. Tới đây, UBND huyện Vĩnh Tường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật, xem xét kỷ luật theo đề xuất của Phòng Giáo dục tại báo cáo số 65 ngày 31/7/2017; thông tin kết quả với báo chí sau”, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường Vũ Đức Kim nhấn mạnh.

Báo cáo số 65/BC-GD&ĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường đề xuất hình thức xử lý kỷ luật Hiệu trưởng ĐInh Tiến Hoa(trang 3)

Như vậy, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã kiên quyết xử lý sai phạm liên quan đến việc trường THCS Vĩnh Tường tổ chức dạy thêm hè 2017 trái quy định. Đây cũng là bài học kinh nghiệm, cảnh tỉnh các nhà trường, các giáo viên trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung cần thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo điểm d, điều 7, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10  năm 2013 của Chính Phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có ghi:

Điều 7. Vi phạm quy định về dạy thêm

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:  d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll