Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc “bưng bít” kết quả thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

19/07/2018 18:38

TĐO – Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu báo cáo kết quả thu hồi lô thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nội độc tố vi khuẩn đối với lọ dung môi. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc lại “bưng bít” thông tin tài liệu liên quan đến kế quả thu hồi với PV. Phải chăng, có điều gì đó khuất tất, bất thường?!

Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc “bưng bít” kết quả thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Theo văn bản số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược (gọi tắt là văn bản 11244/QLD-CL) thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc và thu hồi toàn bộ lô thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine (Alpha chymotrypsin 5000 đơn vị USP), có số đăng ký: VD - 25833 – 16; số lô lọ bột đông khô: 030118; NSX: 04/01/2018; HD: 04/01/2021; số lô lọ dung môi: 010118; NSX: 02/01/2018, HD: 02/01/2022 do Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất.

“Gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục quản lý Dược trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm: số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi…” văn bản số 11244/QLD-CL của Cục Quản lý Dược ghi.

Văn bản số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược (trang 1)

Ngày 3/7/2018, làm việc với PV liên quan đến các vấn đề trên, ông Đỗ Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc cho biết: sau 2 ngày nhận được văn bản số 11244/QLD-CL của Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi lô thuốc, công ty đã thực hiện thu hồi xong, đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược.

Khi PV đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh việc thu hồi lô thuốc như: số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi…theo yêu cầu tại văn bản số 11244/QLD-CL của Cục Quản lý Dược. Giám đốc công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Đỗ Ngọc Sơn không cung cấp mà tuyên bố: “Cần chó phải chi tiết thế hở trời?!”.

“Cái đấy, bọn anh phải gửi báo cáo cho Cục Quản lý Dược phải đúng và chuẩn. Báo chỉ cần luôn câu, qua về làm việc làm việc với công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc, công ty đã nghiêm túc này, khẩn trương này, trong vòng 2 ngày công ty đã thu hồi xong hết”, ông Đỗ Ngọc Sơn hồn nhiên nói.

Văn bản số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược (trang 2)

Cũng theo Giám đốc công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Đỗ Ngọc Sơn: “Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm tra lấy 10 mẫu thuốc, thì có 2 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngay lập tức, công ty có công văn đề nghị Cục Quản lý Dược chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm kiểm tra lấy mẫu lại, lấy cả mẫu thu hồi tại cơ sở, thì kết quả lại đạt. Như vậy, đây không phải là lỗi hệ thống”.

“Lô thuốc phải thu hồi này đã sử dụng một ít, lô này công ty không bán tại tỉnh Vĩnh Phúc; bởi, lô thuốc này tính chất là hàng bán cho các bệnh viện trúng thầu ở các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, TP Hồ Chí Minh...”, ông Đỗ Ngọc Sơn tiết lộ; đồng thời, ông Ngọc Sơn khẳng định nhân viên gửi thông tin liên quan đến kết quả thực hiện văn bản số 11244/QLD-CL của Cục Quản lý Dược cho PV; đến nay, PV chưa nhận được thông tin, tài liệu như ông Ngọc Sơn hứa hẹn.

Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Phải chăng, có điều gì khuất tất, bất thường liên quan đến việc thu hồi lô thuốc theo yêu cầu tại văn bản số 11244/QLD-CL của Cục Quản lý Dược, nên Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc “bưng bít” không cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến kết quả thu hồi lô thuốc?!

Đề nghị Cục Quản lý Dược và Công ty cổ phầm Dược phẩm Vĩnh Phúc công khai kết quả thu hồi lô thuốc theo yêu cầu tại văn bản số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll