Những tư liệu quý về mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên    
Cập nhật: 01/03/2019 03:26

Tại căn phòng trưng bày hiện vật "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến" thuộc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện vẫn còn đang lưu giữ nhiều hình ảnh về các cuộc míttinh, vật phẩm trao tặng của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên gửi tới Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống quân xâm lược. Đây là những minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Nguồn: TTXVN

;
Scroll